“ Η Μαρία Μιμίκου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Maria Mimikou

Προσωπικά στοιχεία

 • Ονοματεπώνυμο: Μαρία Α. Μιμίκου
 • Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη, 1 παιδί
 • Διεύθυνση εργασίας: Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου, 15780
 • Τηλέφωνο εργασίας: 210 7722878
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mimikou@chi.civil.ntua.gr

Εκπαίδευση

 • Διδακτορικό Δίπλωμα – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1980
 • Master of Science in Civil Engineering, (M.S.C.E), Purdue University, USA, 1975
 • Διπλ. Πολ. Μηχ., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 1972

Ξένες γλώσσες

 • Αγγλικά (Άριστα)

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών

 • Αμερικάνικη Γεωφυσική Ένωση (AGU)
 • Αμερικάνικη Κοινότητα Πολιτικών Μηχανικών (ASCE)
 • Διεθνής Επιτροπή για την ποιότητα του νερού (ICQW) της IAHS
 • Ευρωπαϊκή Γεωφυσική Κοινότητα (EGS)
 • Ένωση Ερευνητικών Οργανισμών Πόσιμου Νερού στην Ευρώπη (EurAqua)
 • Joint Programming Initiative (JPI) ”Water Challenges for a Changing World”
 • WssTP ”Water supply and sanitation Technology Platform”
 • OpenMI ”Open Modelling Interface” Association (Fellow)
 • Μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού WATER
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
 • Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων με την επωνυμία «ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ»
 • Ελληνική Γεωργική Ακαδημία

Παρούσα θέση

Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ (αφυπηρέτηση: 1.9.2016), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επαγγελματική εμπειρία

από το 1972

Λεπτομερής επαγγελματική εμπειρία

Κύρια προσόντα

Υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στα επιστημονικά πεδία υδρολογίας και περιβάλλοντος, διαχείρισης υδατικών πόρων, κλιματικής αλλαγής, uδροενέργειας. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονίστρια μεγάλων Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων. Διοίκηση (Ιδρύματα, Έρευνα).

Κυριότερα Θέματα Έρευνας

 • Υδρολογία και Περιβάλλον.
 • Διαχείριση και Πρόγνωση Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων (Πλημμύρες και Ξηρασίες) – Ανάλυση Διακινδύνευσης.
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Περιβάλλοντος – Υδατικών οικοσυστημάτων.
 • Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Υποβολή Δεδομένων (πχ. υποστήριξη στο WFD DIS WG Data and Information Sharing, υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής δεδομένων στο συστήματα ενημέρωσης σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη- Water Information Systems for Europe – WISE).
 • Κλιματική Αλλαγή – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.
 • Υδροενέργεια (Παραγωγή και Διαχείριση).
 • Διαχείριση Αγροτικών Λεκανών και Βέλτιστες Διαχειριστικές Πρακτικές (ΒΔΠ)
 • Αγροτική, Αστική και Παράκτια Υδρολογία. Στοχαστική Υδρολογία.
 • Μοντελοποίηση λεκάνης απορροής – Διάβρωση – Αφερήμωση.
 • Ανάλυση και Διαχείριση Ξηρασίας και Λειψυδρίας.
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών (πχ. AEI20, WREI004, CSI018).
 • Ανάλυση αλληλεπιδράσεων νερού – γης – τροφής – ενέργειας (NEXUS).
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης με χρήση πολυ-κριτηριακών προσεγγίσεων και εξελικτικών αλγορίθμων.
 • Νομοθεσία, Πολιτική και Οικονομία εσωτερικών υδάτων και περιβάλλοντος (ελληνική και ευρωπαϊκή).
 • Πράσινη Οικονομία – Λύσεις Οικολογικής καινοτομίας για ένα βιώσιμο μέλλον