Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι

Παρουσίαση με τίτλο “Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι” στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, 05-06/09/2023

Μ. Α. Μιμίκου 

Ομ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.